Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ДРАГОМИР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ КЪМПАНИ ЕООД виж ДРАГОМИР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ - Едноличен собственик на капитала
ДРАГОМИР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ - Управител
ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД виж ДРАГОМИР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ - Управител
ДРАГОМИР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ - Съдружник
ТРАНС БИЛДИНГ ЕООД виж ДРАГОМИР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ - Едноличен собственик на капитала
ДРАГОМИР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ - Управител
ТЕМИС КОНСУЛТИНГ ООД виж ДРАГОМИР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ - Управител
ДРАГОМИР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ - Съдружник
ДЕВЕЛЪП ЕООД виж ДРАГОМИР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ - Едноличен собственик на капитала
ДРАГОМИР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ - Управител
АГРОТЕХНОСТРОЙ ЕООД виж ДРАГОМИР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ - Едноличен собственик на капитала
ДРАГОМИР ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ - Управител