Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АЛБЕНА-АВТОТРАНС АД виж ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА - Съвет на директорите
АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ АД виж ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА - Управителен съвет
АЛБЕНА ХОЛДИНГ АД виж ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА - Съвет на директорите
АЛБЕНА ТУР ЕАД виж ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА - Съвет на директорите
КИБЕЛА 2014 ЕАД виж ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА - Съвет на директорите
ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ АД виж ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА - Съвет на директорите
Приморско клуб ЕАД виж ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА - Съвет на директорите
ТИХИЯ КЪТ АД виж ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА - Съвет на директорите
ЕКОПЛОД ЕООД виж ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА - Управител
ЕКО АГРО АД виж ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА - Съвет на директорите
ЗДРАВНО УЧРЕЖДЕНИЕ МЕДИКА - АЛБЕНА АД виж ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА - Съвет на директорите
МАРИЯ ЛУИЗА ПАЛАС ЕООД виж ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА - Управител
БЯЛАТА ЛАГУНА ЕАД виж ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА - Съвет на директорите
АЛБЕНА ПРИВАТ АД виж ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА - Управителен съвет
ИДИС АД виж ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА - Съвет на директорите