Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВАНЮША ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП" Кооперация виж ВАНЮША ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА - Контролен съвет
АТИЛА АГРО СЕКЮРИТИ ООД виж ВАНЮША ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА - Съдружник
ВАНЮША ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА - Едноличен собственик на капитала
ВАНЮША ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА - Управител
ПОЛИМА АД виж ВАНЮША ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА - Съвет на директорите
ОЛИМПИК АД виж ВАНЮША ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА - Съвет на директорите