Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ИВАН ПЕТКОВ АПОСТОЛОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ "ГЕНЕРАЛ ИНЗОВ" Кооперация виж ИВАН ПЕТКОВ АПОСТОЛОВ - Управителен съвет
АГРОНИК ЕООД виж ИВАН ПЕТКОВ АПОСТОЛОВ - Едноличен собственик на капитала
ИВАН ПЕТКОВ АПОСТОЛОВ - Управител