Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Яна Любомирова Григорова - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ТЕКСБРИДЖ ГЕЙМС ЕООД виж Яна Любомирова Григорова - Управител
АССЕТ ТЕЛКО 2011 ЕООД виж Яна Любомирова Григорова - Съдружник
Яна Любомирова Григорова - Едноличен собственик на капитала
Яна Любомирова Григорова - Управител
БИ ДЖИ КРЕДИТ И ЛИЗИНГ ЕООД виж ЯНА ЛЮБОМИРОВА ГРИГОРОВА - Управител
Феникс Капитал Мениджмънт АД виж Яна Любомирова Григорова - Съвет на директорите
ТОПИНС.БГ БРОКЕР ЕООД виж ЯНА ЛЮБОМИРОВА ГРИГОРОВА - Управител
Ексклузив Сървисиз АД виж Яна Любомирова Григорова - Съвет на директорите
БИЗНЕС ИМОТ КОНСУЛТ ЕАД виж Яна Любомирова Григорова - Съвет на директорите
ТЕКСБРИДЖ ТЕЛЕКОМ СЪРВИСИЗ ООД виж Яна Любомирова Григорова - Управител