Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЙОАНИС АТАНАСИОС ПОЛАС - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СТРУМА ПАК ООД виж ЙОАНИС АТАНАСИОС ПОЛАС - Съдружник
ЙОАНИС АТАНАСИОС ПОЛАС - Управител
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГЛАС ООД виж ЙОАНИС АТАНАСИОС ПОЛАС - Съдружник
ЙОАНИС АТАНАСИОС ПОЛАС - Управител
ТРАНС БАЛКАН ТРЕЙДИНГ ООД виж ЙОАНИС АТАНАСИОС ПОЛАС - Съдружник