Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЕВГЕНИ ВЕЛЕСЛАВОВ ТАЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МИЗИЯ ГЛАС ЕООД виж ЕВГЕНИ ВЕЛЕСЛАВОВ ТАЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ЕВГЕНИ ВЕЛЕСЛАВОВ ТАЧЕВ - Управител
ЙОВЕТА-2005 ООД виж ЕВГЕНИ ВЕЛЕСЛАВОВ ТАЧЕВ - Съдружник
ОКО ООД виж ЕВГЕНИ ВЕЛЕСЛАВОВ ТАЧЕВ - Съдружник
ЕВГЕНИ ВЕЛЕСЛАВОВ ТАЧЕВ - Управител
ВОДСТРОЙ АД виж ЕВГЕНИ ВЕЛЕСЛАВОВ ТАЧЕВ - Съвет на директорите
МТ ПЛАСТ ЕООД виж ЕВГЕНИ ВЕЛЕСЛАВОВ ТАЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ЕВГЕНИ ВЕЛЕСЛАВОВ ТАЧЕВ - Управител
МИЗИЯ ГЛАС ТРЕЙДИНГ ЕООД виж ЕВГЕНИ ВЕЛЕСЛАВОВ ТАЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ЕВГЕНИ ВЕЛЕСЛАВОВ ТАЧЕВ - Съдружник
ЕВГЕНИ ВЕЛЕСЛАВОВ ТАЧЕВ - Управител