Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

КАЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ГАНЕША 2012 ЕООД виж КАЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА - Едноличен собственик на капитала
КАЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА - Управител
ПРИМАФАРМ ЕООД виж КАЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА - Съдружник
КАЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА - Управител
ЕЛИТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП ЕООД виж КАЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА - Управител
ГОЛД ГРУП ЕООД виж КАЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА - Едноличен собственик на капитала
КАЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА - Управител
АРТ ДЖИМ ООД виж КАЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА - Съдружник
КАЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА - Управител