Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ХРИСТО АТАНАСОВ РОГАЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ТЕРАУАЙН ЧЕРНОЗЕМЕН ЕООД виж ХРИСТО АТАНАСОВ РОГАЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ХРИСТО АТАНАСОВ РОГАЧЕВ - Управител
ЕММ 21 ЕООД виж Христо Атанасов Рогачев - Едноличен собственик на капитала
Христо Атанасов Рогачев - Управител
АТАРО КЛИМА ЕООД виж ХРИСТО АТАНАСОВ РОГАЧЕВ - Управител
ИНДЖЕЛИЕВИ ЕООД виж Христо Атанасов Рогачев - Управител
СКИПТА АД виж Христо Атанасов Рогачев - Съвет на директорите
СОЛАР ПАРК ДРАГОР АД виж Христо Атанасов Рогачев - Съвет на директорите