Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЛП 3000 ЕООД виж ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ - Едноличен собственик на капитала
ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ - Управител
ЛЪЧЕЗАР ПЕНЕВ - КОРЕКТ ЕТ виж ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ - Физическо лице търговец
САЛАМАНДЪР - АСО ФЛ ООД виж ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ - Съдружник
ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ - Управител
ГАЛАКСИ ЛП ООД виж ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ - Съдружник
ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ - Управител
САЛАМАНДЪР ГРУП ХОЛДИНГ АД виж ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ - Съвет на директорите
САЛАМАНДЪР - АСО ООД виж ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ - Съдружник
ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ПЕНЕВ - Управител