Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ ХИКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ВАРНА-М-ПРЕСС ЕООД виж СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ ХИКОВ - Управител
ХИКОВИ 1 ООД виж СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ ХИКОВ - Управител
ХИКОВИ ООД виж СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ ХИКОВ - Управител
СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ ХИКОВ - Съдружник
ЛАНДМАРКА ООД виж СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ ХИКОВ - Управител
ВИКТОРИЯ 111 ЕООД виж СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ ХИКОВ - Управител
ХИКОВИ И СИЕ СД виж СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ ХИКОВ - Възложен управител
ВИКТОРИЯ 1111 ЕООД виж Стефан Венциславов Хиков - Управител
СХ ИНВЕСТ ЕООД виж СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ ХИКОВ - Едноличен собственик на капитала
СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ ХИКОВ - Управител
МАРС ПОРТ ЕООД виж СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ ХИКОВ - Управител
ПРЕСИ ЕНЕРДЖИ ООД виж Стефан Венциславов Хиков - Управител