Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

КАТЯ НОНЕВА ВЕЛИЧКОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЛЕЙДИС БЮТИ ЗОН ООД виж Катя Нонева Величкова - Управител
КАТЯ НОНЕВА ВЕЛИЧКОВА - Съдружник
ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ КЪМПАНИ ЕООД виж КАТЯ НОНЕВА ВЕЛИЧКОВА - Управител
ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД виж КАТЯ НОНЕВА ВЕЛИЧКОВА - Съдружник
КАТЯ НОНЕВА ВЕЛИЧКОВА - Управител
ТРАНС БИЛДИНГ ЕООД виж КАТЯ НОНЕВА ВЕЛИЧКОВА - Управител
ТЕМИС КОНСУЛТИНГ ООД виж КАТЯ НОНЕВА ВЕЛИЧКОВА - Съдружник
КАТЯ НОНЕВА ВЕЛИЧКОВА - Управител
ДЕВЕЛЪП ЕООД виж КАТЯ НОНЕВА ВЕЛИЧКОВА - Управител
АГРОТЕХНОСТРОЙ ЕООД виж КАТЯ НОНЕВА ВЕЛИЧКОВА - Управител