Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ДЗУРДАС ЕФТИМИОС - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Комплекс Катерина ООД виж Светлана Вячеславна Кокорева - Съдружник
НЮ СТАЙЛ ООД виж МИХАЙЛО МАКАР - Съдружник
МИХАЙЛО МАКАР - Управител
ТЮН ИТ ООД виж ДЗУРДАС ЕФТИМИОС - Съдружник
РИЯТ КАРИМАН ЕООД виж РИЯТ СЕЛИМОВСКИ - Едноличен собственик на капитала
РИЯТ СЕЛИМОВСКИ - Управител
ГАС-АВИЕЙШЪН БГ ООД виж Желко Ивошевич - Съдружник
ГМ ФИННИ СТЕНИ ЕООД виж Масимо Джиакомази - Едноличен собственик на капитала
Масимо Джиакомази - Управител
ТОКГЬОЗ ЕООД виж ХЮСЕИН ТОКГЬОЗ - Едноличен собственик на капитала
ХЮСЕИН ТОКГЬОЗ - Управител
ЮЛДЕС МУЛТИ-ТРАНС ЕООД виж ХЮСЕИН ТОКГЬОЗ - Съдружник
ХЮСЕИН ТОКГЮЗ - Едноличен собственик на капитала
ХЮСЕИН ТОКГЮЗ - Управител
Бижу Инвест ЕООД виж ХЮСЕИН ТОКГЬОЗ - Съдружник
ХЮСЕИН ТОКГЬОЗ - Едноличен собственик на капитала
ХЮСЕИН ТОКГЬОЗ - Управител
ИПЕК БЪЛГАРИЯ ЕООД виж ПАВОЛ ДРАБЕК - Управител
Белолио 13 ЕООД виж Марко Дзерилли - Едноличен собственик на капитала
Марко Дзерилли - Управител
МОНБЕ ДРИНКС ЛИМИТЕД ООД виж Марио Андрес Бенавидес Лачаисе - Съдружник
Марио Андрес Бенавидес Лачаисе - Управител