Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ДОЧО ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ТЕКСИМ БАНК АД виж ДОЧО ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ - Надзорен съвет
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АРКУС МЕДИКЪЛ АД виж ДОЧО ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ - Съвет на директорите
АРТЕКС АД виж ДОЧО ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ - Съвет на директорите
АРКУС АД виж ДОЧО ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ - Съвет на директорите
ДУНАВ ЛИЗИНГ ЕАД виж Дочо Георгиев Караиванов - Съвет на директорите
ДОЧО ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ - Надзорен съвет
ХЕЛИКОМ ООД виж ДОЧО ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ - Съдружник
АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ АРКУС АД виж ДОЧО ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ - Съвет на директорите
АРКУС БЪЛГАРИЯ АД виж ДОЧО ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ - Съвет на директорите
ДОЧО ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ - Надзорен съвет