Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ХРИСТО ЕМИЛИЯНОВ ГЕБРЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЕЛКОТЕХ ИНВЕСТ АД виж Христо Емилиянов Гебрев - Съвет на директорите
ЕЛКОТЕХ-СИНХРОН ООД виж ХРИСТО ЕМИЛИЯНОВ ГЕБРЕВ - Съдружник
ШАКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД виж ХРИСТО ЕМИЛИЯНОВ ГЕБРЕВ - Управител
ЕМКО ИНВЕСТМЪНТС АД виж Христо Емилиянов Гебрев - Съвет на директорите
ЕМКО ООД виж ХРИСТО ЕМИЛИЯНОВ ГЕБРЕВ - Съдружник
ХРИСТО ЕМИЛИЯНОВ ГЕБРЕВ - Управител
ЕМКО ГРУП АД виж Христо Емилиянов Гебрев - Съвет на директорите
ПРОПЪРТИС - СС ЕАД виж ХРИСТО ЕМИЛИЯНОВ ГЕБРЕВ - Едноличен собственик на капитала
ХРИСТО ЕМИЛИЯНОВ ГЕБРЕВ - Съвет на директорите