Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СЛАВЧО КИРИЛОВ ИВАНОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ 2015 ЕООД виж СЛАВЧО КИРИЛОВ ИВАНОВ - Едноличен собственик на капитала
СЛАВЧО КИРИЛОВ ИВАНОВ - Управител
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1 САНДАНСКИ ЕООД виж СЛАВЧО КИРИЛОВ ИВАНОВ - Управител
Д-Р СЛАВЧО КИРИЛОВ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕТ виж СЛАВЧО КИРИЛОВ ИВАНОВ - Физическо лице търговец
Медицински център Света Петка - Сандански ООД виж Славчо Кирилов Иванов - Съдружник
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ” - САНДАНСКИ ООД виж Славчо Кирилов Иванов - Съдружник
Славчо Кирилов Иванов - Управител