Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЙОРДАН ФИЛИПОВ АВРАМОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЗАЛОЖНА КЪЩА ПРЕМИУМ ЕООД виж ЙОРДАН ФИЛИПОВ АВРАМОВ - Едноличен собственик на капитала
ЙОРДАН ФИЛИПОВ АВРАМОВ - Управител
ПАНО И САНИ - АВРАМОВИ И СИЕ ООД виж ЙОРДАН ФИЛИПОВ АВРАМОВ - Съдружник
Йордан Филипов Аврамов - Управител
СЛАВЯНКА - ИНВЕСТ ООД виж ЙОРДАН ФИЛИПОВ АВРАМОВ - Съдружник
ЙОРДАН ФИЛИПОВ АВРАМОВ - Управител
ПРЕМИУМ ДЕНТ ЕООД виж ЙОРДАН ФИЛИПОВ АВРАМОВ - Едноличен собственик на капитала
ЙОРДАН ФИЛИПОВ АВРАМОВ - Съдружник
ЙОРДАН ФИЛИПОВ АВРАМОВ - Управител
ПРЕМИУМ ООД виж ЙОРДАН ФИЛИПОВ АВРАМОВ - Съдружник
ЙОРДАН ФИЛИПОВ АВРАМОВ - Управител
ПРЕМИУМ БЕТ БГ ЕООД виж Йордан Филипов Аврамов - Едноличен собственик на капитала
Йордан Филипов Аврамов - Управител
ПАНО И САНИ - АВРАМОВИ И СИЕ СД виж ЙОРДАН ФИЛИПОВ АВРАМОВ - Неограничено отговорен съдружник
ЙОРДАН ФИЛИПОВ АВРАМОВ - Възложен управител