Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АСАРЕЛ-ИНВЕСТ АД виж ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ - Съвет на директорите
БИЗНЕС-УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 07 ООД виж ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ - Едноличен собственик на капитала
ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ - Управител
АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД виж Лъчезар Димитров Цоцорков - Надзорен съвет
ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ - Съвет на директорите
ПОЛИБИЛД ЕАД виж ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ - Съвет на директорите
БИЗНЕС УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 05 ЕООД виж ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ - Едноличен собственик на капитала
БИЗНЕС-УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 06 ЕООД виж ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ - Едноличен собственик на капитала
ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ - Управител
Орика Мед България АД виж Лъчезар Димитров Цоцорков - Съвет на директорите
МИЛЕНИУМ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД виж ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ - Съдружник
ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ - Управител
МОДЕРЕН ТЕАТЪР ООД виж ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ, ; ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ - Съдружник
ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ - Управител
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПОЛИМЕД" ООД виж ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ - Съдружник