Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Борис Кирилов Анзов - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЕКО ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ ООД виж БОРИС КИРИЛОВ АНЗОВ - Съдружник
ГАЗ ЕНЕРДЖИ СИМИТЛИ ООД виж БОРИС КИРИЛОВ АНЗОВ - Управител
ПИРИН-ЮГ ЕООД виж Борис Кирилов Анзов - Едноличен собственик на капитала
Борис Кирилов Анзов - Съдружник
МЕДИА МОСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД виж БОРИС КИРИЛОВ АНЗОВ - Едноличен собственик на капитала
БОРИС КИРИЛОВ АНЗОВ - Управител
ПИРИН ТВ БГ ЕООД виж БОРИС КИРИЛОВ АНЗОВ - Едноличен собственик на капитала
БОРИС КИРИЛОВ АНЗОВ - Управител
БУЛТЕРА - БЪЛГАРИЯ ООД виж БОРИС КИРИЛОВ АНЗОВ - Съдружник