Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БОЙКО ДИМИТРОВ УРДЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ТЕРА ТРАНС ОЙЛ ЕООД виж БОЙКО ДИМИТРОВ УРДЕВ - Едноличен собственик на капитала
БОЙКО ДИМИТРОВ УРДЕВ - Управител
ТЕРА ХОЛД ЕООД виж БОЙКО ДИМИТРОВ УРДЕВ - Едноличен собственик на капитала
БОЙКО ДИМИТРОВ УРДЕВ - Управител