Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БРАТАН ИВАНОВ ЯНКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Транс-БГ - Братан Янков ЕТ виж БРАТАН ИВАНОВ ЯНКОВ - Физическо лице търговец
АЯКС-2002 ООД виж БРАТАН ИВАНОВ ЯНКОВ - Управител
БРАТАН ИВАНОВ ЯНКОВ - Съдружник
ВАРНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕООД виж БРАТАН ИВАНОВ ЯНКОВ - Едноличен собственик на капитала
БРАТАН ИВАНОВ ЯНКОВ - Управител
ЗИБ СТРОЙ ГРУП ЕООД виж БРАТАН ИВАНОВ ЯНКОВ - Едноличен собственик на капитала
БРАТАН ИВАНОВ ЯНКОВ - Управител
АЯКС-2002-ТРАНС ООД виж БРАТАН ИВАНОВ ЯНКОВ - Съдружник
БРАТАН ИВАНОВ ЯНКОВ - Управител