Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СВЕТОЗАР МИТКОВ ДИНЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СВЕПОЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД виж СВЕТОЗАР МИТКОВ ДИНЕВ - Едноличен собственик на капитала
СВЕТОЗАР МИТКОВ ДИНЕВ - Управител
СВЕПОЛ ЕАД виж СВЕТОЗАР МИТКОВ ДИНЕВ - Съвет на директорите
СВЕТОЗАР МИТКОВ ДИНЕВ - Едноличен собственик на капитала
СВЕПОЛ ТРАНС ЕООД виж СВЕТОЗАР МИТКОВ ДИНЕВ - Управител
АЛФА ПРИНТ ГРУП ООД виж СВЕТОЗАР МИТКОВ ДИНЕВ - Съдружник
СВЕТОЗАР МИТКОВ ДИНЕВ - Управител
АЛФА ПЛАСТ ГРУП ООД виж Светозар Митков Динев - Съдружник
СВЕТОЗАР МИТКОВ ДИНЕВ - Управител
Бултекс Инвестмънт АД виж СВЕТОЗАР МИТКОВ ДИНЕВ - Съвет на директорите
СВЕПОЛ ФАЙБЪР ЕАД виж СВЕТОЗАР МИТКОВ ДИНЕВ - Съвет на директорите
ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР ЕАД виж Светозар Митков Динев - Съвет на директорите