Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
НИКИРО 2015 ЕООД виж НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ - Едноличен собственик на капитала
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ - Управител
Хлебопроизводство СЗ ООД виж НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ - Съдружник
МЕГАНИК 2016 ЕООД виж НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ - Едноличен собственик на капитала
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ - Управител
СТЕЛТ 2006 ООД виж НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ - Съдружник
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ - Управител