Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СТАВЕН ООД виж ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ - Съдружник
ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ - Управител
РОБАФАРМ ЕООД виж Тенчо Лъчезаров Шиков - Управител
ТРИОМЕД ООД виж Тенчо Лъчезаров Шиков - Съдружник
Тенчо Лъчезаров Шиков - Управител
СТАВЕН АД виж ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ - Съвет на директорите
СЕРЕС ЕАД виж ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ - Съвет на директорите
ТЕНАС ИНВЕСТ ЕООД виж тенчо Лъчезаров Шиков - Едноличен собственик на капитала
Тенчо Лъчезаров Шиков - Управител
РОСАГРОФОНД ООД виж ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ - Управител
РОМФАРМ КОМПАНИ ООД виж ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ - Съдружник
ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ - Управител
БУЛФАМ ЕООД виж Тенчо Лъчезаров Шиков - Едноличен собственик на капитала
Тенчо Лъчезаров Шиков - Управител
ВЕНТЕН ООД виж ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ - Съдружник
ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ - Управител
ТЕРА КЕМИКЪЛ - БГ ООД виж ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ - Съдружник
ДУОМЕД ООД виж ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ - Съдружник
ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ - Управител