Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АСЕН НЕДЯЛКОВ ЙОРДАНОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
РАХНЕСА - АСЕН ЙОРДАНОВ ЕТ виж АСЕН НЕДЯЛКОВ ЙОРДАНОВ - Физическо лице търговец
БИВОЛ ЕООД виж Асен Недялков Йорданов - Едноличен собственик на капитала
Асен Недялков Йорданов - Съдружник
Асен Недялков Йорданов - Управител