Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ГЕРГАНОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
НИКА 05 ЕООД виж СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ГЕРГАНОВА - Едноличен собственик на капитала
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ГЕРГАНОВА - Управител
ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ ДРЯНОВО ООД виж СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ГЕРГАНОВА - Съдружник
НИКА 2005 ЕООД виж СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ГЕРГАНОВА - Едноличен собственик на капитала
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ГЕРГАНОВА - Управител