Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БАНКО ГЕОРГИЕВ БАНКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АРКУС АГРО ООД виж Банко Георгиев Банков - Едноличен собственик на капитала
Банко Георгиев Банков - Управител
АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД виж БАНКО ГЕОРГИЕВ БАНКОВ - Съвет на директорите
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АРКУС МЕДИКЪЛ АД виж БАНКО ГЕОРГИЕВ БАНКОВ - Съвет на директорите
Т.С.Ц. ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД виж БАНКО ГЕОРГИЕВ БАНКОВ - Съвет на директорите
АРКУС - СТРОЙ АД виж БАНКО ГЕОРГИЕВ БАНКОВ - Едноличен собственик на капитала
БАНКО ГЕОРГИЕВ БАНКОВ - Съвет на директорите
АВТОМОТОР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД виж БАНКО ГЕОРГИЕВ БАНКОВ - Съвет на директорите
АРКУС АД виж БАНКО ГЕОРГИЕВ БАНКОВ - Съвет на директорите
ДУНАВ ЛИЗИНГ ЕАД виж БАНКО ГЕОРГИЕВ БАНКОВ - Надзорен съвет
ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ "ШОТЛАНДСКИ БРАТЯ" Кооперация виж Банко Георгиев Банков - Контролен съвет
БИО ФРУКТО ООД виж Банко Георгиев Банков - Съдружник
Банко Георгиев Банков - Управител
М И Б ООД виж БАНКО ГЕОРГИЕВ БАНКОВ - Съдружник
АРКУС БЪЛГАРИЯ АД виж БАНКО ГЕОРГИЕВ БАНКОВ - Надзорен съвет
ДОМ СТАРА ПЛАНИНА АД виж Банко Георгиев Банков - Съвет на директорите