Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СЕЙФЕТИН ЮСУФОВ ПИРЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Интертранс 2018 ЕООД виж Сейфетин Юсуфов Пирев - Едноличен собственик на капитала
ИГЪЛ ООД виж СЕЙФЕТИН ЮСУФОВ ПИРЕВ - Съдружник
СЕЙФЕТИН ЮСУФОВ ПИРЕВ - Управител
ОК ТРАНСПОРТ ЕВРОГРУП-БЪЛГАРИЯ ООД виж СЕЙФЕТИН ЮСУФОВ ПИРЕВ - Съдружник
СЕЙФЕТИН ЮСУФОВ ПИРЕВ - Управител
ИНТЕРТРАНС-21 ООД виж СЕЙФЕТИН ЮСУФОВ ПИРЕВ - Съдружник
СЕЙФЕТИН ЮСУФОВ ПИРЕВ - Управител