Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
НЕК ГРУП ЕООД виж ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР - Управител
Терес Инвест АД виж ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР - Съвет на директорите
ФОРМУЛ БЪЛГАРИЯ ООД виж ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР - Съдружник
ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР - Управител
ПАНОРАМА ПАРК АД виж ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР - Съвет на директорите
ТОНИНВЕСТ ЕООД виж ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ - Едноличен собственик на капитала
ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ - Управител
ПЕРА ИНВЕСТ АД виж ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР - Съвет на директорите
ГРАНД 07 ООД виж ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ - Съдружник
ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ - Управител
ПАНОРАМА ПАРК ЗАПАД ЕАД виж ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР - Съвет на директорите
ПЕТРОЛ ИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ ООД виж ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР - Управител
ГЕРТ ГРУП ЕООД виж ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ - Управител
ПАНОРАМА ЕНЕРДЖИ ООД виж ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР - Управител
ПРОЕКТИ ХХІ ЕООД виж ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ - Едноличен собственик на капитала
ТЯНКО БОРЯНОВ ВЕСЕЛИНОВ - Управител