Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ АСЕНОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СТАРТ ОЙЛ 5 ЕООД виж ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ АСЕНОВ - Едноличен собственик на капитала
ЦИКОВ ЕНЕРДЖИ ПЕТРОЛЕУМ - ВАЛЕРИ АСЕНОВ ЕТ виж ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ АСЕНОВ - Физическо лице търговец
БУЛНЕФТ ГАЗ ЕООД виж ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ АСЕНОВ - Едноличен собственик на капитала
ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ АСЕНОВ - Управител
ЕНЕРДЖИ ОЙЛ 9 ЕООД виж ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ АСЕНОВ - Едноличен собственик на капитала
ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ АСЕНОВ - Управител
ЦИКОВ ГАЗ-ПЕТРОЛЕУМ АД виж ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ АСЕНОВ - Съвет на директорите
ГАЗПРОМ ЕООД виж ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ АСЕНОВ - Едноличен собственик на капитала
ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ АСЕНОВ - Управител