Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ПЛАМЕН ПЕТРОВ - ОЛЛКО ЕТ виж ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ - Физическо лице търговец
УНИРЕНТ ЕООД виж ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ - Едноличен собственик на капитала
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ - Управител
ФАРМАКОМ ООД виж ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ - Съдружник
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ - Управител
ЕВРОТРЕЙДИНГ - ЕООД ЕООД виж ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ - Едноличен собственик на капитала
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ - Управител
СИТИТРАНС-РУСЕ ЕООД виж ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ - Едноличен собственик на капитала
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ - Управител