Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Светлана Райкова Мартева - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СВП КОНСУЛТ ЕООД виж Светлана Райкова Мартева - Едноличен собственик на капитала
Светлана Райкова Мартева - Управител
СОФИЯ-БУЛГАРТАБАК" АД, в съкращение "СОФИЯ-БТ АД виж Светлана Райкова Мартева - Съвет на директорите
ШУМЕН - ТАБАК АД виж Светлана Райкова Мартева - Съвет на директорите
МТ Риъл Пропъртис АД виж Светлана Райкова Мартева - Съвет на директорите
БЛАГОЕВГРАД - БТ АД виж Светлана Райкова Мартева - Съвет на директорите
ТАБАК ТРАФИК ЕАД виж Светлана Райкова Мартева - Съвет на директорите
Ритейл Истейтс ЕАД виж СВЕТЛАНА РАЙКОВА МАРТЕВА - Съвет на директорите
БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ АД виж Светлана Райкова Мартева - Съвет на директорите
ПЛЕВЕН - БУЛГАРТАБАК ЕАД виж Светлана Райкова Мартева - Съвет на директорите