Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Владимир Николаев Лазаров - свързани фирми

Фирма Свързана форма
НОРСТОН БЪЛГАРИЯ ЕАД виж ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ - Съвет на директорите
ЛОТУС ОЙЛ ТРЕЙД ЕООД виж Владимир Николаев Лазаров - Съдружник
Владимир Николаев Лазаров - Управител
БЕТА ТЕХ ПРОЕКТ ЕООД виж ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ - Едноличен собственик на капитала
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ - Управител