Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Трифон Велков Трифонов - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЕЛОВИЦА 1895 АД виж ТРИФОН ВЕЛКОВ ТРИФОНОВ - Съвет на директорите
АРМАКО ИНЖЕНЕРИНГ АД виж Трифон Велков Трифонов - Съвет на директорите
АРКУС АД виж ТРИФОН ВЕЛКОВ ТРИФОНОВ - Съвет на директорите
ДУНАВ ЛИЗИНГ ЕАД виж ТРИФОН ВЕЛКОВ ТРИФОНОВ - Съвет на директорите
ТРИФОН ВЕЛКОВ ТРИФОНОВ - Управителен съвет
АРМАКО ИНДЪСТРИС АД виж Трифон Велков Трифонов - Съвет на директорите
АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ АРКУС АД виж ТРИФОН ВЕЛКОВ ТРИФОНОВ - Съвет на директорите
М И Б ООД виж ТРИФОН ВЕЛКОВ ТРИФОНОВ - Съдружник
АРКУС БЪЛГАРИЯ АД виж ТРИФОН ВЕЛКОВ ТРИФОНОВ - Съвет на директорите
ТРИФОН ВЕЛКОВ ТРИФОНОВ - Управителен съвет
ИНВЕСТ - ТК ЕАД виж Трифон Велков Трифонов - Едноличен собственик на капитала
Трифон Велков Трифонов - Съвет на директорите