Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НЕЛИ ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Електрик Ауто ЕООД виж НЕЛИ ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА - Едноличен собственик на капитала
НЕЛИ ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА - Управител
Гранд Електрик ЕООД виж НЕЛИ ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА - Едноличен собственик на капитала
НЕЛИ ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА - Управител
СЪН ЕНЕРДЖИ ПРО ООД виж НЕЛИ ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА - Съдружник
НЕЛИ ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА - Управител
ПиВи Инвест Солюшънс ООД виж НЕЛИ ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА - Съдружник
НЕЛИ ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА - Управител
ХИГ СЪРВИС ООД виж НЕЛИ ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА - Съдружник
НЕЛИ ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА - Управител