Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Гергана Петкова Георгиева - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Екомийт ферма ЕООД виж ГЕРГАНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА - Едноличен собственик на капитала
ГЕРГАНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА - Управител
БИОФЕРМА АБЛАНИЦА ООД виж ГЕРГАНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА - Съдружник
ИМОБИЛИ ООД виж ГЕРГАНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА - Съдружник
ШАМАКА АД виж ГЕРГАНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА - Съвет на директорите
АПТЕЧНО - ЛОВЕЧ АД виж ГЕРГАНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА - Съвет на директорите
РАЗЛОГ СОЛАР ЕООД виж ГЕРГАНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА - Управител
МЕНИДЖПРОЕКТ ЕООД виж ГЕРГАНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА - Едноличен собственик на капитала
ГЕРГАНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА - Управител
РАЗЛОГ СОЛАР 2 ЕООД виж ГЕРГАНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА - Управител
ПРОСОЛАР СИСТЕМ ЕООД виж ГЕРГАНА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА - Управител