Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ АД виж ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ - Съвет на директорите
ЕСКАНА АД виж ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ - Съвет на директорите
К.Л.С.Т. ООД виж ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ - Съдружник
ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД виж ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ - Надзорен съвет
М ТРАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД виж ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ - Управител
ТЕЛЕНОР КОМЮНИКЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД виж Венцеслав Стоянов Евстатиев - Управител
ХОРИЗОНТ - РУСЕ АД виж ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ - Съвет на директорите
СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА АД виж ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ - Съвет на директорите
АНАКС ООД виж ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ - Съдружник
АГРОПЛАСМЕНТ-92-В АД виж ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ - Съвет на директорите
ЕСКАНА ИНВЕСТ 96 АД виж ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ - Съвет на директорите
ЕСКАНА РУСИЯ ЕООД виж ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ - Управител
ЕСКАНА-МАДАН ЕАД виж ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА СД - Съвет на директорите
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД виж ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ - Съвет на директорите
БАТОВА ИНВЕСТ ЕООД виж ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ - Едноличен собственик на капитала
ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ - Управител