Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Христо Спиров Мегеров - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АМБУЛАТОРНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ - Д-Р ХРИСТО МЕГЕРОВ ЕООД виж Христо Спиров Мегеров - Едноличен собственик на капитала
Христо Спиров Мегеров - Управител