Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ВЕДАДО ЕООД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Съдружник
ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Управител
ДЕТА МАРИТАЙМ ЕООД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Управител
ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Едноличен собственик на капитала
КАМЧИЯ ТУРС АД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Съвет на директорите
БИЗАНТИНА СКАЙ ЕООД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Едноличен собственик на капитала
ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Съдружник
ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Управител
БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Надзорен съвет
АЛБА-СПЕД АД виж Златко Костадинов Бакалов - Съвет на директорите
БАРЛОВЕНТО ООД виж Златко Костадинов Бакалов - Съдружник
ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Едноличен собственик на капитала
ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Управител
ДЕЛТА-Б АД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Съвет на директорите
КРЗ - ИНВЕСТ АД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Съвет на директорите
А ПРОЕКТ ИНВЕСТ ЕООД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Съдружник
АРСЕНАЛ ОДЕСОС АД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Съвет на директорите
ГРЕЙНЛЕНД ЕООД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Управител
ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Едноличен собственик на капитала
ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Съдружник
ПРАМЕЛ АД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Съвет на директорите
ФЕНДЕР ЕООД виж Златко Костадинов Бакалов - Едноличен собственик на капитала
АЛБА-ШИПИНГ ЕООД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Едноличен собственик на капитала
ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Управител
ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Съдружник
ГАЛАКСИ ТРЪСТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Съвет на директорите
ВАРИЯ АД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Съвет на директорите
НАВИПОЛАРИС ООД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Управител
МЕРИ АД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Съвет на директорите
МАНАРИД ООД виж Златко Костадинов Бакалов - Съдружник
ОДЕСОС ПБМ ЕАД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Съвет на директорите
ФОНД ВАРНА АД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Надзорен съвет
ДЕТА ШИПИНГ СД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Неограничено отговорен съдружник
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД виж ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ БАКАЛОВ - Съвет на директорите
БИЗАНТИНА ЕООД виж Златко Костадинов Бакалов - Едноличен собственик на капитала