Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НИКОЛАЙ ДЕЧЕВ ДЯКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ДЯКОВ СТРОЙ ООД виж НИКОЛАЙ ДЕЧЕВ ДЯКОВ - Едноличен собственик на капитала
НИКОЛАЙ ДЕЧЕВ ДЯКОВ - Управител
ГОРСКИ ЦАР ООД виж НИКОЛАЙ ДЕЧЕВ ДЯКОВ - Съдружник
НИКОЛАЙ ДЕЧЕВ ДЯКОВ - Управител
АКТИВ ИНВЕСТ ЕООД виж НИКОЛАЙ ДЕЧЕВ ДЯКОВ - Съдружник
ДЯКОВ БЕТОН ЕООД виж НИКОЛАЙ ДЕЧЕВ ДЯКОВ - Едноличен собственик на капитала
НИКОЛАЙ ДЕЧЕВ ДЯКОВ - Управител
СОЛАР ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ООД виж НИКОЛАЙ ДЕЧЕВ ДЯКОВ - Управител
НИКОЛАЙ ДЕЧЕВ ДЯКОВ - Съдружник
НИКОЛАЙ ДЯКОВ ЕТ виж НИКОЛАЙ ДЕЧЕВ ДЯКОВ - Физическо лице търговец