Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Николай Пенчев Пенчев - свързани фирми

Фирма Свързана форма
КОМФОРТ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД виж НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Управител
СИТИ ХОУМ ПАРК ЕООД виж Николай Пенчев Пенчев - Управител
НИКРАЛ ЕООД виж НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Управител
ЕМ ВИ ПРОПЪРТИ АД виж НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Съвет на директорите
БЕНВИДА ЕООД виж НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Управител
ЕМ ВИ ЕФ ХОЛДИНГ АД виж НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Съвет на директорите
СИТИ КЕШ ООД виж Николай Пенчев Пенчев - Управител
КЕШ ПОЙНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД виж Николай Пенчев Пенчев - Управител
РАИБОВ 21 ЕООД виж НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Управител
БУЛГАЗ СИСТЕМС АД виж НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Съвет на директорите
Кредирект ЕООД виж Николай Пенчев Пенчев - Управител
СПОРТ ЛИМИТИД ЕООД виж НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Съдружник
НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Управител
ЛМ Файненс ЕООД виж НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Управител
ЕЙ ДЖЕЙ ПАРТНЪРС ЕАД виж Николай Пенчев Пенчев - Съвет на директорите
Кеш Пойнт ООД виж НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Управител
БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД виж Николай Пенчев Пенчев - Съвет на директорите
ТРЯВНА РИТЕЙЛ ПАРК ООД виж Николай Пенчев Пенчев - Управител
МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД виж НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Съвет на директорите
НАЯ ИНВЕСТ ООД виж НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Съдружник
НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Управител
ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД виж Николай Пенчев Пенчев - Съвет на директорите
СМ-5 ООД виж НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Управител
Кеш Пойнт Заложни къщи ООД виж Николай Пенчев Пенчев - Управител
ДИ ЕНД ДИ ЕЛИТ ЕООД виж НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ - Управител
ФИНСТАРТ ЕООД виж Николай Пенчев Пенчев - Управител
Сити Хоум Експо ЕООД виж Николай Пенчев Пенчев - Управител