Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НЕВЕНА ЯНКОВА ЧАКЪРОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Д-Р НЕВЕНА ЧАКЪРОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕООД виж НЕВЕНА ЯНКОВА ЧАКЪРОВА - Едноличен собственик на капитала
НЕВЕНА ЯНКОВА ЧАКЪРОВА - Управител