Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АМЕР ХИШАМ АЛ-СИБАЙ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БГ-ФРИП ЕООД виж АМЕР ХИШАМ АЛ-СИБАЙ - Управител
ШИК-ШИК.ТЕКС ЕООД виж АМЕР ХИШАМ АЛ-СИБАЙ - Едноличен собственик на капитала
АМЕР ХИШАМ АЛ-СИБАЙ - Управител
СИТЕКС 2013 ООД виж АМЕР ХИШАМ АЛ-СИБАЙ - Управител
АМЕР ХИШАМ АЛ-СИБАЙ - Съдружник
СИМАКС ТРЕЙДИНГ ООД виж АМЕР ХИШАМ АЛ-СИБАЙ - Съдружник
АМЕР ХИШАМ АЛ-СИБАЙ - Управител
ВЕРДЕ - 1 ООД виж АМЕР ХИШАМ АЛ-СИБАЙ - Съдружник