Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА - ПОПОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ РУДИНАТА АД виж КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-ПОПОВА - Съвет на директорите
ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД виж КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА - ПОПОВА - Управителен съвет
РЕМОНТСТРОЙ НД ЕООД виж КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-ПОПОВА - Управител
ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ АД виж КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА - ПОПОВА - Съвет на директорите
ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ АД виж Катерина Георгиева Димитрова-Попова - Съвет на директорите