Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ДЕСИСЛАВА ИЛКОВА ДАНЕВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МЕБЕЛ-СТИЛ ООД виж ДЕСИСЛАВА ИЛКОВА ДАНЕВА - Управител
ДЕСИСЛАВА ИЛКОВА ИЛИЕВА - Съдружник
ИНДИ 2018 ЕООД виж ДЕСИСЛАВА ИЛКОВА ДАНЕВА - Едноличен собственик на капитала
ДЕСИСЛАВА ИЛКОВА ДАНЕВА - Управител
МЕБЕЛ СТИЛ ТРАНС ООД виж ДЕСИСЛАВА ИЛКОВА ДАНЕВА - Управител
ДЕСИСЛАВА ИЛКОВА ДАНЕВА - Съдружник