Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Станислава Ангелова Стоянова - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Нова Билд Къмпъни ООД виж Станислава Ангелова Стоянова - Управител
Нова Билд Мениджмънт ЕООД виж Станислава Ангелова Стоянова - Управител
Нова Билд Инвест ЕООД виж Станислава Ангелова Стоянова - Управител
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА ЕКО ОЙЛ АД виж СТАНИСЛАВА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА - Съвет на директорите
Нова Билд Груп ЕООД виж Станислава Ангелова Стоянова - Едноличен собственик на капитала
Станислава Ангелова Стоянова - Управител
Нова Билд Пръдакшън ООД виж Станислава Ангелова Стоянова - Съдружник
Станислава Ангелова Стоянова - Управител
Нова Билд Революшън ЕООД виж СТАНИСЛАВА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА - Управител
Ево Билд Комерс ЕООД виж Станислава Ангелова Стоянова - Управител
Нова Билд Естейт ЕООД виж Станислава Ангелова Стоянова - Управител
ТОМЕЛ ГРУП АД виж СТАНИСЛАВА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА - Съвет на директорите
СТРОИТЕЛСТВО ЕООД виж Станислава Ангелова Стоянова - Едноличен собственик на капитала
Станислава Ангелова Стоянова - Управител
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2017 ЕООД виж Станислава Ангелова Стоянова - Управител
Нова Билд Трейд ЕООД виж Станислава Ангелова Стоянова - Управител
ФИШХОФ ООД виж СТАНИСЛАВА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА - Съдружник
Нова Билд Кънстракшън ЕООД виж СТАНИСЛАВА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА - Управител
УУД ТРЕЙДИНГ ЕООД виж СТАНИСЛАВА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА - Едноличен собственик на капитала
СТАНИСЛАВА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА - Управител
Нова Билд Асет ЕООД виж Станислава Ангелова Стоянова - Управител
Нова Билд Корпорейшън ЕООД виж Станислава Ангелова Стоянова - Управител
ЕН ДИ СОФИЯ АД виж СТАНИСЛАВА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА - Съвет на директорите
Нова Билд Резиденс ЕООД виж Станислава Ангелова Стоянова - Управител
Нова Билд Пропъртис ЕООД виж Станислава Ангелова Стоянова - Управител
Нова Билд Сейлс ООД виж СТАНИСЛАВА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА - Управител
Нова Билд Строй ЕООД виж Станислава Ангелова Стоянова - Управител
Нова Билд Хоумс ЕООД виж СТАНИСЛАВА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА - Управител