Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЛОЗЕНЕЦ СКАЙЛАЙН ЕООД виж КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
МЕНИДЖ ПРОПЪРТИ ЕООД виж КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
КНЕЖА СОЛАР ФАСИЛИТИ ЕООД виж КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ПОБЕДА СОЛАР ФАСИЛИТИ ООД виж КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Съдружник
КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ВИСКЯР ГРИЙН ЕООД виж КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
КЕПИТЪЛ БИЛД СТРОЙ ЕООД виж КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
СОФИЯ ТЕХНОЛОДЖИК ЕООД виж КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
КРЕТА СОЛАР ФАСИЛИТИ ЕООД виж КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ВИСКЯР СКАЙ ХИЛС ЕООД виж КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ЛОЗЕНЕЦ ПРОПЪРТИС ЕООД виж КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
ЛОЗЕНЕЦ ЛАЙФ ЕООД виж КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР ВАСКОВ ГЕОРГИЕВ - Управител