Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ФИЛИП СЕРЖ БЕРНАРД РОМБАУТ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АГРО ЦАР ПЕТРОВО АД виж Филип Серж Бернар Ромбаут - Съвет на директорите
ЗЪРНЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ЗАПАД АД виж ФИЛИП СЕРЖ БЕРНАРД РОМБАУТ - Съвет на директорите
АЛИФОС БЪЛГАРИЯ ЕАД виж Филип Серж Бернард Ромбаут - Съвет на директорите
ЛАНКА ЕООД виж ФИЛИП СЕРЖ БЕРНАРД РОМБАУТ - Едноличен собственик на капитала