Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Пенко Несторов Несторов - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ПИМК ИНВЕСТ АД виж Пенко Несторов Несторов - Съвет на директорите
ГРИЙН ТАКСИ ПЛОВДИВ ООД виж Пенко Несторов Несторов - Управител
Пенко Несторов Несторов - Съдружник
ПЛОВДИВ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ЕАД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Съвет на директорите
ПЛОВДИВ ХАУС ИНВЕСТ ЕООД виж Пенко Несторов Несторов - Управител
ПИМК Рейл ЕАД виж Пенко Несторов Несторов - Съвет на директорите
ПИМК ХОЛДИНГ ГРУП АД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Съвет на директорите
ПИМК Шипинг Къмпани ЕООД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Управител
АЙ ПИ ТРАНС АД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Съвет на директорите
АУРЕЛИА-5 ООД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Съдружник
ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Управител
ПИМК Билд 2019 ЕООД виж Пенко Несторов Несторов - Управител
АРТЕСКОС 98 АД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Съвет на директорите
ВАЛДИС ЕООД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Управител
ПИМК ИМОТИ ООД виж Пенко Несторов Несторов - Съдружник
ЕМА ИНВЕСТ АД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Съвет на директорите
ПИМК ООД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Съдружник
ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Управител
ПИМК Билд ЕООД виж Пенко Несторов Несторов - Управител
ПИМК ОФИС ПАРК ЕАД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Съвет на директорите
ПНН ИНВЕСТ ООД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Съдружник
ПИМК Рейл Холдинг АД виж Пенко Несторов Несторов - Съвет на директорите
МАРИЦА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ЕООД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Управител
КОКОН ВИЖЪН ЕООД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Съдружник
ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Управител
ИЛИРА ТРЕЙД ЕООД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Едноличен собственик на капитала
ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Съдружник
ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Управител
ЕЙ ДИ МАКС СТРОЙ ЕООД виж Пенко Несторов Несторов - Управител
БГ СЪРВИС 2011 ООД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Съдружник
ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Управител
АРТЕСКОС АД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Съвет на директорите
РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ ПЛОВДИВ ООД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Съдружник
ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Управител
БГ ТРАНС 11 ООД виж Пенко Несторов Несторов - Съдружник
Пенко Несторов Несторов - Управител
БАЛКАН РЕЙЛ ЕООД виж ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Съдружник
ПЕНКО НЕСТОРОВ НЕСТОРОВ - Управител