Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АЙЛИН ЙЪЛМАЗ САБРИ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ПЕДИАТРИЯ Д-Р АЙЛИН САБРИ ЕООД виж АЙЛИН ЙЪЛМАЗ САБРИ - Едноличен собственик на капитала
АЙЛИН ЙЪЛМАЗ САБРИ - Управител